چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۴۶ ۸۶۸ مرتبه
واحدها زایشگاه

نام خدا 

زایشگاه بیمارستان 

در این واحد هم زایمان طبیعی معمولی وجود دارد و انجام می شود 

همچنین زایمان بدون درد انجام می شود . 

بیمارستان دکتر امیدی بهشهر

تمامی حقوق این سایت متعلق به بیمارستان دکتر امیدی بهشهر می باشد