چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۰۳ ۶۸۳ مرتبه
واحدها بخش جراحی

بنام خدا 

یمارستان دکتر امیدی بهشهر در بخش جراحی یک اتاق کودکان و یک اطاق ایزوله وجود دارد . 

20 تخت بیمار می باشد که از این تخت ها 

دو اتاق خصوصی و سه اتاق دو تخته  و سه اتاق چهارتخته می باشد . 

 

بیمارستان دکتر امیدی بهشهر

تمامی حقوق این سایت متعلق به بیمارستان دکتر امیدی بهشهر می باشد