دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۵۰ ۱۱۹۵ مرتبه
بیمارستان تغییر سنجه اعتبار بخشی در سال 1395

در سال 1395 تغییراتی در سنجه ها انجام شد که با این تغییرات این کتاب به ویرایش سوم رسید . 

 

پیام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت با اولویت هایی که در سیاست های کلی سلامت و سند چشم انداز 1404  آمده است، تنها از طریق همگامی و هماهنگی با سایر نظام های اجرایی و اهداف توسعه پایدار کشور امکان پذیر است. از سوی دیگر تنوع روزافزون فن آوری ها و خدمات تشخیصی و درمانی، بالا رفتن سواد سلامت و افزایش تقاضای مردم برای مراقبت در برابر آنچه سلامت ایشان را به خطر می اندازد، ضرورت مراقبت از کیفیت و ایمنی خدمات این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد.

  در این مسیر، لازم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم و به منظور تکمیل و تثبیت نتایج حاصل از اجرای برنامه تحول نظام سلامت، ضمن به رهگیری از تجارب ملی و بین المللی، ضوابط و مقررات مناسبی برای ارائه خدمات و مراقبتهای ایمن و با کیفیت تدوین نماید و بر اجرای درست آن و پای بندی مراکز گوناگون به ضوابط ابلاغی، نظارتی دقیق داشته باشد.

  بر همین اساس با اهتمام همکارانم در معاونت درمان و مساعدت جمع کثیری از صاحب نظران، ویرایش جدید استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها با اولویت ارتقاء ایمنی بیماران، بهبود مستمر کیفیت و افزایش رضایت مندی گیرندگان خدمت تدوین گردید.

  ضمن سپاس گزاری از تمامی اساتید و کارشناسانی که ما را در این اقدام ملی و ضروری همراهی کردند، امیدوارم نسخه حاضر، ابزاری مناسب برای دستیابی به اهداف ارزشمند اعتباربخشی و نزدیکتر شدن مراکز درمانی جمهوری اسلامی ایران به استانداردهای جهانی باشد.

 

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران 

ویرایش سوم / سال 1395 

بیمارستان دکتر امیدی بهشهر

تمامی حقوق این سایت متعلق به بیمارستان دکتر امیدی بهشهر می باشد